قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مودیان

قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مودیان در تاریخ 1398,07,21 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است شامل 29 ماده قانونی  و 28 تبصره میباشد که در این مقاله سعی داریم مختصری از این قانون را توضیح دهیم.

همان گونه که توضیح داده شد قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مودیان شامل 29 ماده قانونی بوده که در شش فصل به شرح ذیل  به تصویب رسیده است.

فصل اول : تعاريف

فصل دوم : تكاليف اشخاص مشمول

فصل سوم : تكاليف سازمان، دستگاهها و مراجع ذي ‌ربط

فصل چهارم :تشويق‌ ها و تسهيلات

فصل پنجم : ضمانت‌ هاي اجرائي

فصل ششم : نظارت بر اجراء

فصل اول : تعاريف

 

این فصل که شامل یک ماده قانونی بوده و اصطلاحات ذیل را که در قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مودیان به کار گرفته شده است تعریف نموده است.

الف – سازمان:

ب –  پايانه فروشگاهي:

پ –  سامانه مؤديان:

ت – حافظه مالياتي:

ث –  صورتحساب الكترونيكي:

ج –  اشخاص مشمول (مؤديان):

چ – شركتهاي معتمد ارائه‌كننده خدمات مالياتي:

ح – كارگروه راهبري سامانه مؤديان:

فصل دوم :  تكاليف اشخاص مشمول

 

این فصل شامل 13 ماده قانونی بوده که در خصوص تکالیف اشخاص مشمول می باشد در ماده ۴ این قانون تصریح شده است که  اصل بر صحت اطلاعات ثبت ‌شده مؤدي در سامانه مؤديان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالياتي، جز در مواردي كه مؤدي از ثبت ‌نام در سامانه امتناع كرده و يا به ترتيبي كه در ماده (۹) ذكر شده، اثبات شود كه در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤديان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعاليت مؤدي و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارك وي و رسيدگي به آنها را ندارند.

فصل سوم : تكاليف سازمان، دستگاهها و مراجع ذي ‌ربط

 

شامل دو  ماده قانونی می باشد که ماده 15 در تاریخ 1401/06/30 اصلاح شده است.

 

فصل چهارم :تشويق‌ ها و تسهيلات

 

شامل 5 ماده قانونی بوده که در ماده 17 عنوان شده است سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤديان به‌ منظور تشويق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون ماليات‌ هاي مستقيم كه فروش هاي خود را با استفاده از پايانه فروشگاهي انجام داده و كالاها و خدمات مورد نياز خود را از واحدهاي اقتصادي عضو سامانه مؤديان خريداري كنند، معادل بيست درصد (20%) ماليات بر ارزش افزوده ‌اي كه مؤدي در هر دوره به سازمان پرداخت مي‌ كند يا يك درصد (1%) فروش وي (هر كدام كمتر باشد)، حداكثر تا شصت ميليون (000/ 000/ 60) ريال در هر دوره مالياتي به عنوان پاداش همكاري مؤدي، از ماليات بر ارزش افزوده دوره بعدي وي (و در صورتي كه بيش از ماليات آن دوره باشد، دوره ‌هاي بعد از آن) كسر كند.

تبصره – پاداش مؤديان موضوع اين ماده كه طبق قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند، از ماليات عملكرد آنها در همان سال كسر مي ‌شود. پاداشي كه به اين مؤديان تعلق مي‌ گيرد، از پنجاه درصد (50٪) ماليات عملكرد ابرازي آنان بيشتر نخواهد بود.

 

فصل پنجم : ضمانت‌ هاي اجرائي

 

شامل 5 ماده قانونی بوده که ضمانت های اجرای این قانون تشریح شده است در ماده 22  تخلفات و حسب مورد، جريمه ‌هاي متعلقه به شرح تشریح شده است :

الف – عدم صدور صورتحساب الكترونيكي، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده بدون صدور صورتحساب الكترونيكي يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد.

ب – عدم عضويت در سامانه مؤديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده از آن طرق، يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت‌ هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم در همان سال مالي.

پ – عدم اعلام شماره حساب يا حسابهاي بانكي واحد اقتصادي كه گردش مالي واحد از طريق آن يا آنها انجام مي‌ شود به سازمان، معادل ده‌ درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت ‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم در همان سال مالي.
ت – عدم تحويل صورتحساب چاپي به خريدار، حذف يا مخدوش ‌كردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب‌ هاي مذكور يا معادل بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال هر يك كه بيشتر باشد.

ث – عدم رعايت احكام مذكور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) اين قانون، معادل يك درصد (۱%) مبلغ فروش‌ گزارش ‌نشده يا معادل ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد.

تبصره ۱- مبلغ جريمه هاي ثابت مندرج در اين قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرين اعلام بانك مركزي، هر سال توسط سازمان اعلام مي‌ شود.

تبصره ۲ – سازمان نمي‌ تواند بيشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جريمه‌ هاي موضوع اين ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مورد بخشودگي قرار دهد.

تبصره ۳- در صورت اعمال جريمه هاي موضوع بند هاي «الف» و «ث» اين ماده، جريمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات ‌هاي مستقيم اعمال نمي‌ شود. در صورت اعمال جريمه‌ هاي مذكور در بند «ب»، جريمه‌ هاي مذكور در بند هاي «الف» و «ت» اعمال نمي ‌شود.

 

فصل ششم : نظارت بر اجراء

 

شامل 4 ماده قانونی بوده که در ماده 26 این قانون عنوان شده است که سازمان مي ‌تواند جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الكترونيكي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تكاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاوره ‌هاي فني و غيرمالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلام‌ هاي مورد نياز، از جمله گزارش‌ هاي الكترونيكي پرداخت، از خدمات شركتهاي ايراني معتمد ارائه ‌كننده خدمات مالياتي استفاده كند.

برای دریافت اطلاعات و مشاوره با ما تماس بگیرید.

ما در سفیران تکس تلاش می کنیم تا بهترین راهکارهای مالیاتی و بهتربن خدمات را به شما ارائه دهیم.

 

مطالب مفید

مالیات طلافروشی ها چقدر است؟

مالیات طلافروشی ها چقدر است؟

آیا از میزان مالیات پرداختی طلافروش ها آگاهی دارید؟ آیا می دانید که در هنگام خرید طلا چه میزان مالیات بایستی پرداخت نمایید؟ مالیات طلافروشی

دریافت مشاوره رایگان