حذف شرط محل کسب برای صدور و تمدید کارت بازرگانی

حذف شرط محل کسب برای صدور و تمدید کارت بازرگان

حذف شرط کارت بازرگانی

 

۱۹٥٦٨٨ ات ۶۱۹۶۷ هـ

وزارت صنعت معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ ۱۰/۲۵/ ۱۴۰۲

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۳۵۰۵۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۰) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۹۹ت ۶۰۸۹۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به شرح زیر اصلاح میشود:

۱- جزء (ث) تبصره بند (۱) حذف میشود.

۲- در بند (۲) بعد از عبارت« با درخواست متقاضی» عبارت با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱) (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اضافه میشود.

۳- مفاد تبصره های (۳) و (۴) بند (۲) به شرح زیر اصلاح و به عنوان بندهای (۱۱) و(۱۲) ماده مذکور جایابی میشوند:

۱۱))سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می.شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ دلار خواهد بود سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی ،گمرکی سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد افزایش سقف یاد شده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز میباشد. در موارد زیر در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه میشود:

۱ – ثبت سفارش جهت تأمین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر:

۱-۱) شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰) آن واحد تولیدی را دارد.

۱-۲)شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی با مالکیت بیش از پنجاه درصد.

۱-۳) شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۲۵۰) باشند.

۲- ثبت سفارش با محل تأمین ارز واردات در مقابل صادرات خود.

۳- ثبت سفارش ماشین آلات تجهیزات اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تأسیس از مراجع قانونی ذیربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره – ثبت سفارش های موضوع بندهای فوق در سقف سهمیه ارزی تعیین شده برای دستگاه های اجرایی خواهد بود.

۱۲)) سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین میشود. در صورت عدم امکان رتبه بندی این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۵۰۰,۰۰۰) دلار تعیین می.شود در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ،ارزی سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولید شده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده مشروط به نداشتن تعهد ارزی مزبور به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه میشود.

۱) شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) آن واحد تولیدی را دارد.

۲) شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی با) مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰٪)شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور، هر دو تحت مالکیت شخص واحـــد با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰) باشند.

۴- جزء (۳-۱-۲- به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود: ۲-۱-۳- ارائه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد یکتای درگاه ملی مجوزها)

۵- در جزء (۲-۳-۲)، عبارت و شرایط ((۱۰-۱-۲ حذف و در انتهای بند (۶) جزء مذکور، عبارت متعلق به دستگاه های اجرایی صرفاً برای کارمندان همان دستگاه اضافه میشود.

۶- در بند (۳) بعد از عبارت درخواست تمدید کارت عبارت با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱) (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اضافه میشود.

۷- در انتهای جزء (۳۱) عبارت مندرج در این آیین نامه اضافه میشود.

۸- مفاد تبصره های ،(۱) (۲) (۳) و (۴) ذیل ماده به عنوان بندهای (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده مذکور جایابی میشوند.

۹- با لحاظ اصلاح موضوع بند (۸) این تصویب نامه در بند (۱۰)، عبارت «جزء (۴-۱-۲- به عبارت بندهای (۴) و (۵) جزء ۲-۳-۲ اصلاح میشود.

 ۱۰- عنوان تبصره (۵) ذیل ،ماده به تبصره تغییر مییابد و عبارت تبصره های (۳) و (۴) بند (۲) این ماده به عبارت بندهای (۱۱) و (۱۲) این ماده اصلاح میشود.

 

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

 

برای دریافت اطلاعات و مشاوره با ما تماس بگیرید.

ما در سفیران تکس تلاش می کنیم تا بهترین راهکارهای مالیاتی و بهتربن خدمات را به شما ارائه دهیم.

 

 

مطالب مفید

مالیات طلافروشی ها چقدر است؟

مالیات طلافروشی ها چقدر است؟

آیا از میزان مالیات پرداختی طلافروش ها آگاهی دارید؟ آیا می دانید که در هنگام خرید طلا چه میزان مالیات بایستی پرداخت نمایید؟ مالیات طلافروشی

دریافت مشاوره رایگان