سفیران تکس

ax
معافیت های مالیاتی

معافیت های مالیاتی

۱- اعمال نرخ صفر برای درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور صیادی و ماهیگیری

ادامه مطلب »
تکالیف مودیان غیر مشمول ارزش افزوده در سامانه مودیان

تکالیف مودیان غیر مشمول ارزش افزوده در سامانه مودیان

                                                                      بسمه تعالی مدیر کل محترم امور مالیاتی موضوع :  اطلاعیه شماره -۱۹ تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان باسلام و

ادامه مطلب »